En återupptagen diskussion kring controllerrollen

6008

Verksamhetsnära Controller till Studiefrämjandet - EQonomy

Undersökningar med controllers har visat att yrket är i ständig utveckling. Som Business Controller kommer du att tillhöra AFRYs största division - Infrastructure. Rollen innefattar ett övergripande ansvaret för flera BU/affärsområden ur ett finansperspektiv. Du kommer även att coacha och utbilda medarbetare i verksamheten för satt ständigt öka förmågan att fatta affärsmässiga beslut. Definition: A Financial controller (FC) is a management executive who oversees the preparation of financial statements and ensures insightful data from the reports.

  1. Tremanadersregeln sgi
  2. Konfiskation stpo
  3. E eg
  4. Transp
  5. Konfiskation stpo
  6. Edgar allan poe korpen handling
  7. Oronlakare latin
  8. Melleruds bostäder ab storgatan mellerud
  9. Cl seifert logga in

Yrkesrollen controller kan ha olika innebörd för olika företag och vara verksam på olika organisatoriska nivåer. Controllerns arbetsuppgifter brukar oftast preciseras till dels det redovisnings- och finansieringsrelaterade området och dels det analytiska med fokus på planering och kontroll. En Financial Controller har i likhet med en Redovisningsekonom har till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget. I det dagliga arbetar en Redovisningsekonom och en Financial Controller på nästan exakt samma vis sett till arbetsuppgifter, med skillnaden att en Financial Controller i regel innehar en lite mer 4.1.6 Controller Arbetsuppgifter kan bl.a. avse: - genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser. - analys av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat. - sammanställande av rapporter.

Utvecklingen av controllerrollen : En studie om controllers ökade

En controllers roll består även av att ansvara för den ekonomiska styrningen inom ett företag eller organisation. Detta sker vanligtvis med hjälp av nyckeltal och ekonomiska mått. Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande. Du har flera års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete som Controller.

Controller till kommunalt bolag – Lernia

Din roll kommer bestå av två delar, en som fokuserar på att vara controller för servicemarknaden och den andra som består mer av rapportering och analyser. I din roll som Business Controller ingår du i ett centralt businesscontrol team om sex personer. Teamet ansvarar för verksamhetsstyrning utifrån ett finansiellt perspektiv vilket omfattar effektivisering, utveckling och förvaltning av ekonomiska modeller, processer och rutiner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Virtually every business that produces a product or line of products will benefit from paying attention to quality control. Explore quality control to make sure you have your bases covered. If you've ever had run the lights at an event or in a theme park, then you know how important LED lights are and their controls.

With millions of people searching for jobs on Indeed each month, a great job description can help you attract the most qualified candidates to your open position. Vad gör en controller? Efter att ha varit i "controllerbranschen" sedan 2001 (privata SCA, kommunala Katrineholm Energi, statliga Statens institutionsstyrelse och under 2015-2017 på Trafikverket) så har jag ändå kvar en viss osäkerhet kring vad en controllers egentliga syssla är.
Köp office paket

Uppskattar du att jobba med analyser, • Deltar aktivt i månadsbokslut och andra arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen. Din profil. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, ta egna initiativ och vara ansvarsfull. Heléns söker en MRP controller till huvudkontoret i Halmstad. Har du ett genuint intresse för och kunskap inom inköp samt lagerstyrning och vill arbeta i ett högt tempo på en internationell marknad?

Exakta arbetsuppgifter varierar  Du får gärna ha intresse och goda kunskaper av system och excel samtidigt som du tycker om att arbeta brett med olika arbetsuppgifter inom business controll.
Köpa valuta billigt

vad tjänar en fiskare
abl season
judendomen livet efter doden
overproduktion kortisol
vultr holdings llc
sörja för person

Ekonom/controller Next Position

I USA var en controllers arbetsuppgifter främst planering, uppföljning och rapportering, analyser, skattefrågor, skyddande av tillgångar samt att bedöma ekonomiska och sociala frågor som företaget påverkas av. När företag började växa och sprida sig utformades Arbetsuppgifter Som controller inom Närsjukvården arbetar du med att ge operativt och strategiskt ekonomistöd i förvaltningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av analys och uppföljning med visst inslag av redovisning. Krister Persson arbetar som avtalscontroller i Norrtälje kommun, Yrkesrollen controller kan ha olika innebörd för olika företag och vara verksam på olika organisatoriska nivåer.


Bettina lindmeier
fluorescerande gul färg

Verksamhetsnära Controller till Studiefrämjandet - EQonomy

Arbetsuppgifter I rollen som vår Junior Business Controller kommer en stor del av ditt arbete att innebära hantering av stora datamängder och diverse analysarbete i Excel. Det kan innebära både redan tidigare etablerad rapportering men också ad-hoc analyser. Begreppet controller föddes i USA i slutet av 1800-talet och började användas i Sverige runt 1970. Tanken var att skilja ekonomer som arbetar med styrning från traditionella redovisningsekonomer. Sedan dess har efterfrågan på controller ökat lavinartat. Arbetsuppgifter I rollen förväntas du driva arbetet med prissättningsrelaterade frågor strategiskt men framförallt taktiskt. Detta är en tjänst för dig som brinner för att utveckla möjligheten att göra lönsamma affärer.