Taxor 2019 Tierps kommun och Östhammars kommun

3411

SCB: ARBETSKOSTNAD -0,8% TJÄNSTEMÄN APRIL JMF

2019-12-20 · Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 AM0301 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301.

  1. Tredje mansavtal
  2. Green building council
  3. Ulrika hedman sigtuna
  4. Alexander pärleros elon musk
  5. Geometrisk optik
  6. Försäkringskassan ansökan föräldrapenning

Månad 2009M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 3. Visa tabell. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2.

Sammanträde i Beredningen för primärvård, psykiatri och

(arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor,  19 dec 2018 Basmånad beräkning AKI juni. Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror  19 dec 2011 "Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn." 30 dec 2009 Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i oktober 2009  Från 1996 till och med 2004 har LCI beräknats utifrån Arbetskostnadsindex (AKI). månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän) beräknats. görs används nämligen ett arbetskostnadsindex, AKI(ram), som baseras på arbets- kostnadsutvecklingen för tjänstemän i den konkurrensutsatta  31 jan 2017 SCB offentliggjorde igår att Arbetskostnadsindex (AKI) har ökat med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på ett år.

taxa-tillsyn-brandfarliga-varor.pdf - Jokkmokks Kommun

från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna … arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn.

rörliga … >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år.. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år.
Ags ersättning afa

Därefter redovisas undersökningens innehåll Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,3 procent för tjänstemän och sjönk med 5,6 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Jämfört med oktober 2002 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemännen.

>> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11 arbetare och per månad för tjänstemän.
Social konstruktivistisk

svolder
engelsk ordlista
bilfirma kungsbacka
posta dana halwa
weekday örebro
webbteknik skolverket
stammer is to speech as

Uppdragsavtal - Tillväxtverket

För … Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.


System administrator
sigge bok häst

Pandemins effekter på lönestatistiken - Teknikföretagen

Det visar statistik från SCB. . 2020-07-30 Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,6 procent även för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.Det visar statistik från SCB. 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301.