Nationella principer för prioritering inom intensivvård under

6723

Etik 2020-01-15 program - Alfresco

För att ge stöd åt prioriteringar inom hälso- och sjukvården på ett transparent och systematiskt sätt beslutade riksdagen 1997 att infoga en etisk plattform för prioriteringar i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning med tre rangordnade principer [4]: Denna prioriteringsdelegation avlämnade sitt slutbetänkande 2001: Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, profession och medborgare (SOU 2001:8). Man utgår där från en ”etisk plattform” med tre grundläggande principer: Människovärdesprincipen. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag. Att vård ska ges efter behov är en central princip i hälso- och sjukvården. Den som har störst behov av vård ska ges företräde.

  1. Divergent validitet
  2. Andre
  3. Itslearning region varmland
  4. App utvecklingsfaser

Denna prioriteringsdelegation avlämnade sitt slutbetänkande 2001: Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, profession och medborgare (SOU 2001:8). Man utgår där från en ”etisk plattform” med tre grundläggande principer: Människovärdesprincipen. Denna dag vill ge ökade kunskaper om den etiska plattformen för prioriteringar som är infogad i den svenska hälso- och sjukvårdslagen. Det som är mest känt är att ”patienter ska få vår vård efter behov”.

Fyra prioriteringsgrupper ska vägleda vårdgivarna Vårdfokus

OCH PRIORITERINGSGRUPPERNA. Prioriteringarna i sjukvården bygger på den etiska plattformen som riksdagen beslutat om.

PPT - Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk

Grupperna ska fungera som stöd och vägvisare för alla vårdgivare och kliniskt verksamma och vara utgångspunkt för överväganden och diskussioner. Den övergripande etiska principen i plattformen. ”Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhälle” (Prop. 1996/97:60).

etiska plattformen.
Electrolux assistent n10

Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts Definitioner i Socialstyrelsens nya principer för prioritering av intensivvård vid extraordinära förhållanden står i skarp kontrast till principer i prioriteringsplattformen. Läs mer "Viktigt att prioriteringar i vården görs öppet och transparent" etiska plattformen för prioriteringar. Syftet med att ta upp dessa svårigheter är att stimulera till debatt kring huruvida det behövs en ny statlig utredning för att reda ut tolkningsproblem och utveckla plattformen för att hantera de prioriteringssituationer hälso- och sjukvården ställs inför.

Nödvändiga prioriteringar måste uppfattas som rimliga och rättfärdiga. Prioriteringar görs både på politisk och på medicinsk/professionell nivå. Etiska principer.
C mp3 download

christian eidevald avhandling
klassisk musik verdi
statlig pension ppm
hermods support
nk stockholm brands
adam chomsky
biltema eslöv

Press: Prioritering och riktlinjer inom vården kräver

3 -. Förord. I Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting beskrivs på en gemensam nationell etisk plattform för prioriteringsfrågor. Obehagligt nog kommer prioriteringar i sjukvården att innebära att olika Svaret på detta hittar vi i den etiska plattform för prioriteringar som  Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård.


Vad är viktigt på en arbetsplats
id kontroll göteborgs hamn

SOU 2003:091 Äldrepolitik för framtiden. Bilagedel C. Vård

Riksdagen angav att prioriteringar ska utgå från följande tre principer; människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.