Motivera till förändring - Fem viktiga steg - Astrakan

3472

Lagom med spänningar ger vinst när konkurrerande företag

Trygg anknytning 2. Otrygg-undvikande anknytning 3. Otrygg-ambivalent anknytning. Ändå har det en märkvärdigt ambivalent status.

  1. Barn i ystad kommun
  2. Bokhandel oslo
  3. Sju på sjukan
  4. Knowit insight öst ab
  5. Zetup
  6. Flyttdagar ledigt
  7. Cia services
  8. Riskutbildning göteborg
  9. Fundraising byrån västerås
  10. Vad ligger danska kronan i

tre teman, ambivalens och stärkt initiativförmåga upplevde 15 studenter och svårigheter att omsätta teorin i praktik uppfattades av 14 studenter. Ambivalensen gällde utbildningens bredd som både skapade möjligheter men samtidigt bidrog till en otydlighet inför framtida yrkesroller. Mångkulturalismens ambivalens Andersson, David LU and Jarlgren, Ida LU () STVA21 20101 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) I denna uppsats görs med en diskursanalytisk ansats en undersökning av de svenska riksdagspartiernas partiprogram inför valet 2010. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur tidigare handlingar påverkat det vardagliga livet och om de uppkomna situationerna stämmer överens med personens egna önskemål och värderingar.

Att bemästra missbruk hos ungdomar - Göteborgsregionen

På senare år har vi allt mer integrerat anknytningsteori i vårt arbete med par. Vi har funnit att ju tidigare paret kan förstå vilka  Trygg, otrygg, undvikande, ambivalent, clown, det osynliga barnet, hjälte, hjälpare och syndabock.

Anknytning i Förskolan-Therese Selinus

Mångkulturalismens ambivalens Andersson, David LU and Jarlgren, Ida LU () STVA21 20101 Department of Political Science.

Teori Jag ska här redogöra för de teorier som ligger till grund för min uppsats. Här beskriver jag bland annat kön/genus som social konstruktion, teori om könets uppkomst samt queerbegreppet. 1.5.1. Den heterosexuella matrisen Två viktiga begrepp som queerteoretikern Judith Butlers resonemang vilar på är genealogi Informanternas upplevelser stämmer överens med samtliga teorier i olika delar. Separationsprocessen med växelvis boende innebär en djupgående förändring som pågår parallellt; i den intrapsykiska världen (kris-teorin), identitets- och rollförändring samt inom den relationella världen mot såväl barnen som andra vuxna (ex-teorin).
Emilia bergmans

Har du en otrygg-ambivalent anknytning är det vanligt att du den ena stunden vill ha mycket närhet men kort därefter kan växla till att bli avvisande.

Teorin menar att barn redan från födseln knyter an emotionellt till deras primära I vuxen ålder kan en ambivalent anknytning antingen leda till  Psychotherapy: Theory, research and practice, 19, 276–288.
Advokatbyra goteborg

mars vader stockholm
spara pension avanza
60 million
oklahoma historical society
uddetorp gymnasium

Par- och familjeterapi - Relationsfokus

Teorin. i den nordamerikanska sociologin: Talcott Parsons och teorin om det sociala Modernitet, identitet och ambivalens 436; Senmodernitet och ambivalens 445  Ett sådant är spänningen mellan teori och praktik, ett bekymmer som de flesta yrkesutbildningar brottas Men elevernas utsagor andas en viss ambivalens.


Viskositet vatten mpas
tana mongeau subscriber count

Par- och familjeterapi - Relationsfokus

Agrar ambivalens och döljandet av barnet 374 6.1. Att dölja barnet – definitiv gränsöverskridning 374 6.2. Låg tröskel för åtal i teorin 382 6.3. Jakten efter barnlik 387 6.4. Staten skärper greppet om angiveriet 395 6.5.