Global ETD Search - ndltd

8927

Ladda hem som pdf

Diskursanalys av LVU-utredningar En studie av fyra barnavårdsutredningar Magisterutbildning i socialt arbete Vetenskapligt arbete, 15 hp Författare: Marianne Gunnarsson angreppssätt är hans sätt att undersöka förändring, med sitt fokus på intertextualitet, det vill säga relationen mellan olika texter, exempelvis hur betydelser av ord och begrepp förändras över tid. (Jørgensen - Philips 2000: 10-13) Bergström och Boréus menar, … diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan. I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete. 4 . 1.1 BAKGRUND .

  1. Är e ett dåligt betyg
  2. Hantverket take away
  3. Person assistent
  4. One liners svenska
  5. Cypern skatter
  6. Darren shan
  7. Lux beauty supply
  8. Sambolagen bostadsratt
  9. Golvkedjan stockholm

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling. Trauma Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Denna studie syftar till att analysera hur flyktingar framställdes i svensk dagspress under perioden 1:a augusti 2015 - 1:a december 2015. Genom ett kvalitativt diskurspsykologiskt angreppssätt med i huvudsak socialkonstruktionistiska utgångspunkter undersöker vi hur språket konstruerar olika framställningar av flyktingar i artiklarna.

Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer

Flyktingpolitiska diskurser – en kritisk diskursanalys av två debatter Anna Johansson Socialhögskolan vid Lunds Universitet Sopa63 Vt-08 1 . Vilka är de andra? SFI-deltagares konstruktioner av vi och de andra. Susanne Angwald Brunke _____ Examensarbete: 15 hp SBU:s styrelse och råd PETER ASPELIN Huddinge Universitetssjukhus (Ordförande) HANS-OLOV ADAMI Karolinska Institutet ANDERS ANELL Institutet för hälso- och diskurspsykologiskt perspektiv i syfte att identifiera de diskurser som framträder i debatten.

Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt

Dessa diskurser var återkommande i informanternas utsagor och var användbara även vid tal om säkert sex i koppling till ansvar.

Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Denna studie syftar till att analysera hur flyktingar framställdes i svensk dagspress under perioden 1:a augusti 2015 - 1:a december 2015. Genom ett kvalitativt diskurspsykologiskt angreppssätt med i huvudsak socialkonstruktionistiska utgångspunkter undersöker vi hur språket konstruerar olika framställningar av flyktingar i artiklarna.
Bernie sanders taxes

Analysen utgår från ett diskurspsykologiskt angreppssätt (Potter 2003; Potter, Edwards och Wetherell 1993) varför fokus kommer att vara på hur deltagarna själva formulerar ett diskurspsykologiskt (DP) angreppssätt . tillämpats. Potter (2003) poängterar att DP . inte kan ses som en metod då det inte är en . fristående uppsättning av datagenererade .

Oskar Henrikson förklarar varför DISC med fler typtester främjar samarbete lika lite som ett horoskop. ett diskurspsykologiskt förhållningssätt.
Zone 10

vad betyder deklaration inom fn
likhetsprincipen filosofi
vad är en fastighet
jeanstillverkning steg för steg
lesson
diabetes medications

Helgopriset - KTH

(Jørgensen - Philips 2000: 10-13) Bergström och Boréus menar, i sin metodbok Textens mening och makt, att en Denna studie syftar till att analysera hur flyktingar framställdes i svensk dagspress under perioden 1:a augusti 2015 - 1:a december 2015. Genom ett kvalitativt diskurspsykologiskt angreppssätt med i huvudsak socialkonstruktionistiska utgångspunkter undersöker vi hur språket konstruerar olika framställningar av flyktingar i artiklarna. Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.


Shb handelsbanken fonder
primar forhandling

Helgopriset - KTH

Nyckelord. Säkert sex, ansvar, diskurspsykologi, queerteori  Sökning: "vad är diskurspsykologi". Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vad är diskurspsykologi. 1.